ชื่อ รายละเอียด ดาวโหลด วันที่
aaaaaaaaaa ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.เปิดรับสมัครร้านค้า เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นร้านค้าประจำสโมสรตำรวจ โดยมีประเภทร้านดังนี้ 1.ร้านอาหาร 2.ร้านตกแต่ง 3. ร้านเครื่องดื่ม ไฟล์ อื่นๆ 06-12-2018
_________________________________________________________________________________________________________________
aaaaaaaaaa ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ไฟล์ อื่นๆ 28-11-2018
_________________________________________________________________________________________________________________
aaaaaaaaaa เอกสารโครงการ หนังสือเวียน กำหนดการ รายชื่อผู้เกษียณ และแผนที่การเดินทาง ไปโรงแรมและสโมสรตำรวจ ไฟล์ อื่นๆ 11-09-2018
_________________________________________________________________________________________________________________
aaaaaaaaaa หากต้องการทราบข้อมูล โทรสอบถามที่ 029735901-3 แต่หากต้องการจะจองห้อง โปรดมาดำเนินการที่สโมสรตำรวจ(ถนนวิภาวดี) หากท่านต้องการทราบรายละเอียดการใช้สถานที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารลายละเอียดการ ไฟล์ อื่นๆ 13-03-2015
_________________________________________________________________________________________________________________
<< Prev .. 1   ..Next >>